ปั๊มน้ำหอยโข่ง water pump Gen รุ่น G-X 130-2 0.5 แรงม้า

ปั๊มน้ำหอยโข่ง water pump Gen รุ่น G-X 130-2 0.5 แรงม้า

- ขนาดมอเตอร์ 0.5 แรงม้า
- ขนาดกระแสไฟ 220 โวลต์ (ไฟ 2 สาย)
- แรงดันน้ำสูงสุด 23 เมตร
- ได้ปริมาณน้ำสูงสุด 90 ลิตร/นาที
- ขนาดท่อดูด 1 นิ้ว, ท่อส่ง 1 นิ้ว

 

ปั๊มหอยโข่ง water pump Gen รุ่น G-X 130-2 0.5 แรงม้า

 

*ปั๊มน้ำหอยโข่งทุกรุ่นทุกขนาดมีรูปทรงเดียวกัน*